Intresseanmälan familjehem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla intresse om du vill bli familjehem åt Avesta kommun. Eftersom alla barn är olika behöver vi alla typer av familjehem så att matchningen mellan barnet och familjehem blir så bra som möjligt.


Vi ser helst att du använder e-tjänsten för att göra en intresseanmälan. Har du inte bank-id eller av någon annan anledning inte kan använda e-tjänsten så finns två blanketter (BRA fam och samtycke) till höger som du skriver ut, fyller i och postar till familjehemssekreterarna på Socialtjänsten i Avesta.

I e-tjänsten kommer du att få lämna samtycke till att vi inhämtar registerutdrag från misstanke- och brottsregister, socialregister (i de kommuner du varit folkbokförd de senaste fem åren), Försäkringskassan, Kronofogden samt Transportstyrelsen. Samtycket gäller även de hemmavarande barn under 18 år, som du är vårdnadshavare för. Om den andra vårdnadshavaren inte bor med dig kommer vi att kontakta honom/henne per brev för att få samtycke att inhämta socialregister gällande era gemensamma barn.

Mer information om uppdrag som familjehem kan du läsa här Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson? (avesta.se)

Har du frågor kan du kontakta familjehemssekreterarna via telefon 0226-64 53 44 Socialtjänstens reception.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta göras specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR Behandling av personuppgifter (avesta.se)

Personuppgifter i e-tjänsten - intresseanmälan familjehem

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att familjehemssekreterare på socialtjänsten ska kunna kontakta dig som är intresserad av att bli familjehem.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

Dina uppgifter i E-tjänsten tas bort när ditt ärende är behandlat. Om du blir aktuell för en familjehemsutredning hos socialtjänsten finns dina uppgifter kvar i vårt verksamhetssystem i 5 år efter avslutat uppdrag.

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas inte ut till annan person.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du önskar använda dig av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du skicka e-post till dataskyddsombud@avesta.se. Du kan även ringa Avesta Servicecenter på telefonnummer 0226-64 50 00 och fråga efter Dataskyddsombudet. 

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsstyrelsen
omsorg@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa