Överklagande av beslut från Miljö- och byggnadsnämnden

LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du överklaga ett beslut som du inte är nöjd med från miljö och byggnadsnämnden, Västmanland-Dalarnas miljö och byggförvaltning. Det gäller beslut som fattats med stöd av miljöbalken eller livsmedelslagar. (Ej bygglov)

För att kunna överklaga ett beslut måste du vara berörd av beslutet och uppge dina personuppgifter i denna e-tjänst. Du behöver ha tillgång till BankID för att kunna signera din överklagan. 

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick beslutet, annars kan din överklagan inte prövas. Vi skickar ditt ärende till Länsstyrelsen om vi själva inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt.

Om personuppgifter

Information om hur Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Avesta kommuns hemsida. Du kan också kontakta oss via Avesta kommuns servicecenter på telefonnummer 0226-64 50 00.

Personuppgiftsansvarig

Västmanland-Dalarna Miljö- & byggnadsnämnd
miljo-bygg@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa