Synpunkter om förslag till kretsloppsplan för Avesta kommun

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter på förslag till kretsloppsplan.

Vad är en kretsloppsplan?

Föreställ dig ett samhälle utan avfall, där det vi slänger tas om hand och används igen och igen. För att komma dit har vi tagit fram ett kretsloppsplan för vår kommun.

För att minska avfallsmängder måste man arbeta med att förebygga att avfall uppstår och därför berör denna kretsloppsplan det mesta inom kommunen, både dess invånare och kommunens alla verksamheter.

Vi lever över våra tillgångar i Sverige och medelsvensken förbrukar i en nivå som gör att vi skulle behöva 4,5 jordklot för att resurserna ska räcka. Nu har vi bara ett jordklot och det är tydligt att vi måste ställa om vårt sätt att leva om vi ska ha något att lämna över till våra barn och barnbarn. 

Kretsloppsplanen innehåller en rad åtgärder som bidrar till att ställa om mot ett hållbart samhälle och den är även en del i Energiintelligent Dalarna som samordnar det regionala arbetet.

Hur berör den mig?

Kretsloppsplanen kommer att styra hur konsumtionen ska minska, hur återvinning och återbruk ska hanteras. Allt detta kommer att påverka dig. Hur tycker du att vi ska göra? Tyck till här!

Frågor om e-tjänsten

Avesta kommun
servicecenter@avesta.se
0226-64 50 00
www.avesta.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunkansliet@avesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa