Samfond 1 - Ansökan om bidrag ur Avesta kommuns stiftelse för behövande barn och ungdom

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är förälder/vårdnadshavare ansöka om bidrag till behövande barn och unga som är folkbokförda i Avesta kommun. Du kan inte ansöka om medel ur fonden till sådant som bekostas med allmänna medel.

 

Ansökningsperioden är mellan 1 januari till 30 september. Individnämnden fattar beslut om utdelning i december och därefter kommer du att informeras via brev om du har blivit beviljad medel ur fonden eller inte.

 

Vi ser helst att du gör din ansökan via denna e-tjänst. Om du inte har bank-id eller av någon annan anledning inte vill använda e-tjänsten, så finns ansökan som en blankett för utskrift till höger på denna sida.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta göras specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR https://avesta.se/kommun-demokrati/behandling-av-personuppgifter/

Ansökan om bidrag ur Samfond 1: Avesta kommuns stiftelse för behövande barn och unga

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Civilstånd
  • Antal barn
  • Taxerad förvärvsinkomst och förmögenhet
  • Kontouppgifter

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att Individnämnden ska kunna fatta beslut om du blir beviljad utdelning ur samfond 1 (stiftelse för behövande barn och unga) eller inte. Dina kontouppgifter behövs för att utbetalning ska kunna ske om du blir beviljad utdelning ur fonden.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

Dina uppgifter i E-tjänsten tas bort när ditt ärende är behandlat.

Din ansökan och beslutet finns kvar i socialtjänstens arkiv i 2 år.

Beslut och utbetalning arkiveras av kommunkansliets redovisningsenhet.

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas inte ut till annan person.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du önskar använda dig av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du skicka e-post till dso@qbase.se . Du kan även ringa Avesta Servicecenter på telefonnummer 0226-64 50 00 och fråga efter Dataskyddsombudet. 

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
omsorg@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa