Ansökan om tillstånd för torghandel/ mobil matförsäljning (Foodtruck)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som torghandlare är du varmt välkommen till Avesta! Vare sig du vill sälja dina varor via klassisk torghandel eller via din registrerade foodtruck, så har vi platser att erbjuda dig. På denna sida kan du ta del av den information du behöver för att kunna sälja dina varor till Avestaborna.  

Det krävs tillstånd

För att kunna sälja varor på torghandelsplatserna behöver du ansöka om ett tillstånd från kommunen. Beroende på vilken plats du vill använda kan du även behöva ansöka om ett tillstånd att nyttja offentlig plats från Polisen. Detta kommer att framgå när du gör din ansökan i denna e-tjänst. I din ansökan kommer du bland annat få ange vilken typ av plats du vill använda, under vilken tidsperiod och vilken sorts vara du tänkt sälja.

Riktlinjer och stadgar

Avesta kommun har framtagna riktlinjer för mobil matförsäljning (foodtrucks) och stadgar för torghandel. Detta är två dokument med regler som styr på vilket sätt mobil matförsäljning och torghandel ska gå till i vår kommun. Med mobil matförsäljning räknas tillagade livsmedel som kan konsumeras direkt på plats, till exempel hamburgare och langos. Sådan försäljning styrs även av till exempel lagar för livsmedelshantering, och därför har Avesta kommun valt att ha särskilda riktlinjer för detta.  

Klicka här för att komma till sidan på kommunens webbplats där riktlinjer och stadgar finns publicerade.

Försäljningsplatser

Klassisk torghandel så som jordgubbsförsäljning, bröd, blommor, kläder, grönsaker, fisk, godis med mera hänvisas till Kopparstråket som ligger mitt i centrum, vid Lilla torget. Stråket erbjuder två typer av handelsplatser, dels åtta stycken platser (4 x 4,6 meter) med el och dels en yta utan el.  För att nyttja dessa platser krävs endast ett tillstånd från kommunen. 

Mobil matförsäljning/ Foodtrucks

Utöver dom klassiska torghandelsplatserna i centrala Avesta har vi ett antal offentliga platser vi kan erbjuda foodtrucks för sin mobila matförsäljning. Det handlar om 7 platser runt om i Avesta kommun där det även krävs ett polistillstånd för att få stå. I riktlinjerna för mobil matförsäljning hittar du kartbilder över dessa platser. 

Kostnad

Sedan år 2023 har vi en gemensam prissättning för klassisk torghandel och mobil matförsäljning via foodtruck. 

Kostnad per dag: 100 kronor
Kostnad per månad: 500 kronor
 

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, indentifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar Avesta kommun dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta görs specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR 

E-tjänst: Ansökan om tillstånd för torghandel/ mobil matförsäljning (Foodtruck)

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att handläggare på Teknisk Service ska kunna utreda ärendet.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

Dina uppgifter i e-tjänsten sparas tills ditt ärende är färdigbehandlat.

 

Frågor om e-tjänsten

Linda Blixt
linda.blixt@avesta.se

Personuppgiftsansvarig

Teknisk Service
teknik@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa