Tillfälligt parkeringstillstånd

LÄS MER

Ibland kan man behöva parkera sitt fordon längre än vad reglerna tillåter, till exempel i samband med en resa. Då kan du ansöka om ett tillfälligt parkeringstillstånd hos Avesta kommun, som gäller i upp till 3 dygn.

Parkeringsplats

Parkeringsplatsen vid Avesta busstation är den parkering du kan ansöka om att få ett tillfälligt parkeringstillstånd på. Observera att ett tillfälligt parkeringstillstånd inte garanterar dig en parkeringsplats på den parkering tillståndet gäller för. Är parkeringen full när du anländer är det upp till dig att parkera lagligt på annan plats. Men tänk då på att ditt tillfälliga parkeringstillstånd inte är giltigt längre.

Långtidsparkering finns tillgänglig på Vintervägen i Krylbo. Där kan man parkera i upp till 7 dygn.

Ansökan

Ett tillfälligt parkeringstillstånd gäller under en begränsad tidsperiod, ett specifikt fordon och en särskild parkeringsplats. Ansökan sker via denna e-tjänst där du bland annat behöver uppge information om dig själv och ditt fordon. Du behöver kunna identifiera dig digitalt i denna e-tjänst. Om du inte har möjlighet till det, kan du även göra en ansökan hos Avesta Servicecenter, via e-post servicecenter@avesta.se eller telefon 0226-64 50 00.

Din ansökan ska vara Avesta kommun tillhanda senast 5 arbetsdagar innan du vill att parkeringstillståndet ska börja gälla. Handläggningen av dessa ärenden är begränsad till kontorstider under helgfria vardagar och ansökningarna granskas och beslutas utifrån varje unikt tillfälle. Det betyder att du inte garanteras ett tillfälligt parkeringstillstånd per automatik i och med ansökan.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, indentifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar Avesta kommun dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta görs specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR 

E-tjänst: Ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Registreringsnummer

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att handläggare på Teknisk Service ska kunna utreda ärendet.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

Dina uppgifter i e-tjänsten sparas tills ditt ärende är färdigbehandlat.
​​​​​​

 

Frågor om e-tjänsten

Linda Blixt
linda.blixt@avesta.se

Personuppgiftsansvarig

Teknisk service
teknik@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa