Tidrapport för umgängesstöd/ kontaktperson vid umgänge

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här lämnar du som är umgängesstöd/ kontaktperson vid umgänge in tidrapporter för ditt uppdrag.

Rapport lämnas in månadsvis.

Skickas in senast den 5:e varje månad för utbetalning den 27:e samma månad.

Hör av dig till familjerättssekreterare/familjehemssekreterare om det uppstår upprepade problem att följa planeringen.

Kontakt: Socialtjänstens reception, telefonnummer 0226-64 53 44.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

 Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta göras specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR Behandling av personuppgifter (avesta.se)

Personuppgifter i e-tjänsten tidrapport för umgängesstöd/kontaktperson vid umgänge

Personuppgifter som behandlas

Namn
Personnummer

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för handläggare på socialtjänsten ska kunna betala ut arvode och omkostnad till dig som är umgängesstödjare/kontaktperson vid umgänge.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

Dessa tidrapporter lagras i 10 år innan de gallras automatiskt.

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas inte ut till annan person.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du önskar använda dig av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du skicka e-post till dso@qbase.se. Du kan även ringa Avesta kommuns Servicecenter på telefonnummer 0226-64 50 00 och fråga efter Dataskyddsombudet.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsstyrelsen
omsorg@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa