Visselblåsare

LÄS MER

Har du upplevt att något inte gått rätt till?

Avesta kommunkoncern har inrättat en visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som används för att invånare och medarbetare i Avesta kommun och dess bolag ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden eller oegentligheter begångna av personer i kommunkoncernen. Anmälaren ska känna sig trygg med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter begångna av anställda eller uppdragstagare när kommunens normala rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda. Funktionen ska inte användas till synpunkter och klagomål på exempelvis lokaler, skolor, gator och liknande. Dessa synpunkter lämnas via Avesta kommuns felanmälningsapp eller till Servicecenter. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta, då systemet inte ska användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd i Avesta kommunkoncern.

Vem kan anmäla?

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd i Avesta kommun och dess bolag, av allmänheten, en uppdragstagare eller annan som är berörd. Det går bra att lämna en anmälan anonymt. Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan, men det innebär också att kompletterande frågor inte kan ställas. Från och med den 17 december 2021 omfattas identiteten för visselblåsare av sekretesslagstiftningen.

Vad händer med anmälan?

Inkomna anmälningar hanteras av en tillsatt utredargrupp bestående av utredare Sara Dahlin, säkerhetssamordnare Mikael Berger och kommunsekreterare Cornelia Gustafsson. I situationer där det finns risk för jäv eller anmälan gäller något av särskilt allvarlig art anlitar utredningsgruppen utomstående experter eller oberoende utredare. Beroende på anmälans innehåll och utredningens resultat vidtas åtgärder.

Uppföljning av visselblåsarfunktionen sker årligen och redovisas till kommunstyrelsen.
 

Frågor om e-tjänsten

Sara Dahlin
visselblas@avesta.se
0226-64 50 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunkansliet@avesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa