Bokningsförfrågan digitala infartsskyltar

LÄS MER

Vid de två infarterna till Avesta (riksväg 70), finns det digitala välkomstskyltar. På skyltarna kan både Avesta kommun och andra aktörer annonsera. Det är en jättefin möjlighet att berätta om allt positivt som händer i vår kommun.

Budskapens innehåll

 • Budskapen ska i första hand stödja kommunens profilering inom sport, outdoor och Koppardalen
 •  I krissituationer ges krisinformation på skyltarna
 • Budskapen får inte innehålla reklam för enskilda företag eller produkter, däremot för kommersiella evenemang i Avesta riktade till allmänheten
 • Företagsnamn får inte förekomma i någon form i annonseringen
 • Samhällsinformation från Avesta kommun prioriteras
 • Ska vara kortfattade, och i huvudsak vara baserade på bilder
 • Samtliga evenemang ska vara införda i Avesta kommuns/Visit Dalarnas evenemangskalender

Teknisk information

Beställare ansvarar för att leverera komplett material för annonsering, enligt följande tekniska specifikationer:

 • Storlek på bilden (pixlar): 768 x 512
 • Upplösning (dpi): 72
 • Filformat: jpg
 • Max antal tecken/teckenstorlek: Ingen begränsning i nuläget - men det ska vara väl läsbart
 • Kontrast (text/bakgrund): god - under vinterhalvåret behöver bilden ha mörkare bakgrund för att inte blända trafikanter
 • Webbadresser och telefonnummer får inte förekomma (förutom www.avesta.se)
 • Avesta kommun erbjuder inte annonsproduktion

Kostnad

Politiskt obundna ideella föreningar, kommersiella aktörer samt kommunala besöksmål och verksamheter erbjuds följande annonsupplägg:

 • Kampanjtid om 3 veckor, med visning minst 7 dagar. Visningstillfällena är utspridda under hela kampanjperioden
 • Kostnaden uppgår till 3000 kr exkl. moms per kampanjtid om tre veckor med årlig uppräkning enligt prisbasbeloppet. Kostnaden faktureras beställaren i slutet av året

Avesta kommun förbehåller sig rätten att, för samhällsviktig information och vid eventuellt tekniskt funktionsfel bryta annonstiden. Fakturering sker då i förhållande till hur stor andel av bokad annonsering som visats. Beställaren får ingen kompensation för bruten annonsering. 

Handläggningstid

Med denna e-tjänst kan du skicka en bokningsförfrågan för annonsering, handläggningstiden är 10 dagar. Önskar du snabbare hantering, var vänlig kontakta handläggarna för infartsskyltarna via Avesta Servicecenter på telefonnummer 0226-54 50 00.

OBS! Under semesterperioden (juni-juli) schemaläggs infartsskyltarna i förväg. Det kan under denna period vara svårare att få annonsplats eller få kontakt med handläggare.

Mer information

För mer information vänligen besök vår webbplats genom att följa denna länk.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa