Bokningsförfrågan för gruppbesök i Avesta Visentpark

LÄS MER

Avesta Visentpark är en norra Europas viktigaste avelsanläggningar för bevarandet av visenten - europeisk bison.  I stora hägn omgärdat en bondgård från förra sekelskiftet finns de utrotningshotade djuren att beskåda. Kanske står hela flocken på andra sidan avspärrningarna och tittar nyfiket på dig eller så är de på väg in bland träden för att äta löv och få skugga. Visenterna är flockdjur och lever i hjordar på mellan 10-30 djur. 

Säsong 2023

Avesta Visentpark öppnar för säsongen 21 maj och håller öppet dagligen klockan 10.00-16:30, fram till den 17 september. OBS! Stängt på midsommarafton.

Gruppvisning

Vi skräddarsyr gärna ett besök i Avesta Visentpark efter just dina önskemål, även utanför sommarsäsongen. Paketpriser för visning inklusive entré och förtäring finns att beställa mot förfrågan via denna e-tjänst.  Grundavgiften är 700 kronor för en grupp på max 20 personer. För efterföljande antal kostar det 500 kronor per varje påbörjat 20-tal personer. Mer information om priser och utbud får du i e-tjänsten. 

 

Varmt välkommen! 

 

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, indentifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar Avesta kommun dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta görs specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR (Länk till avesta.se)

E-tjänst: Bokningsförfrågan Avesta Visentpark

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Fakturaadress
  • Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att handläggare på Teknisk Service, Avesta kommun, ska kunna behandla ärendet.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

Dina uppgifter i e-tjänsten sparas tills ditt ärende är färdigbehandlat.

 

Frågor om e-tjänsten

Linda Blixt
linda.blixt@avesta.se
www.avestavisentpark.se

Personuppgiftsansvarig

Teknisk service, Avesta kommun
teknik@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ett sällskap på minst 10 personer för att räknas som en grupp

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa