Redovisning av partistöd

LÄS MER

I denna e-tjänst fyller företrädare för de partier som har rätt till partistöd från Avesta kommun i uppgifter.

Du kommer få fylla i båda uppgifter för utbetalning samt beskriva hur partistödet har använts under året. Ärendet om utbetalning ska undertecknas digitalt både av uppgiftslämnaren och den som partiet utsett som särskild granskare. Du behöver därför granskarens namn e-postadress innan du fyller i ansökan om utbetalning.

Frågor om e-tjänsten

Anders Kilström
kommunkansliet@avesta.se
0226-64 50 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunkansliet@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt Bank-Id
  • Organisationsnummer
  • Inbetalningsuppgifter
  • E-postadress till granskare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa