Anmälan om prövning SFI

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har utländsk bakgrund har du rätt till prövning. Det gäller både om du tidigare har studerat SFI på Eductus i Avesta eller i annan stad eller som ej studerat svenska.

Vuxenutbildningen Avesta har två (2) prövningstillfällen per år – under vår och under höst med möjlighet att göra prövning i en (1) kurs per prövningstillfälle.

OBS! Är du deltagare i pågående SFI utbildning ska inte anmäla sig till prövning via denna blankett, du ska planera med din lärare när nationellt prov är aktuellt för dig

Prövningsavgift

Det är ingen avgift för dig som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) eller motsvarande utbildning och inte har nått upp till nivån för betyget E.

Skollagen (2010:800) 20 kap Vuxenutbildningen

Prövning

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.

Prövning inom SFI

Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg på kurser i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandare (SFI) har rätt att göra en prövning. Det gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen.

Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den kurs som prövningen avser.

Källa: 20 kapitlet 40 § skollagen.

GDPR

De uppgifter som du lämnar sparas i datasystem. Registreringen görs för att Vuxenutbildningen och integrationsenheten ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. För mer information om Avesta kommuns behandling av personuppgifter se https://www.avesta.se/kommun-demokrati/behandling-av-personuppgifter/

Personuppgiftsansvarig

Avesta vuxenutbildning
vi@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Betygskopia

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa