Anmälan om prövning vuxenutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan är öppen 21 februari till 20 mars.

Vuxenutbildningen Avesta erbjuder prövningar för samtliga kurser som finns i kursutbudet. Prövningen är till för personen som har goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg i en viss kurs, eller för den som vill höja sitt betyg på en kurs de redan läst. Vuxenutbildningen Avesta har två (2) prövningstillfällen per år – under vår och under höst med möjlighet att göra prövning i en (1) kurs per prövningstillfälle.

Krav för att göra en prövning:

  • Vara minst 20 år, eller har avslutat gymnasieutbildning (för SFI gäller 16 år)
  • Inte vara inskriven på kursen som ska prövas
  • Har betyg i underliggande kurs
  • Inte har betyg i underliggande kurs, men har gjort nivåtest

Prövningsavgift

  • Du kan göra prövning i en (1) kurs per prövningstillfälle och det kostar 500 kronor
  • Elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 kostar ett (1) prövningstillfälle 150 kronor
  • Avgiften betalas direkt i denna e-tjänst med betalkort eller Swish
  • OBS! Betald avgift för prövning du antagits till återbetalas ej. Det går inte att flytta fram prövningsdatum man ansökt till. Du måste i så fall ansöka om prövning på nytt

Skollagen (2010:800) 20 kap Vuxenutbildningen

Prövning

40 § Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.

Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.

GDPR

De uppgifter som du lämnar sparas i datasystem. Registreringen görs för att Vuxenutbildningen och integrationsenheten ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. För mer information om Avesta kommuns behandling av personuppgifter se https://www.avesta.se/kommun-demokrati/behandling-av-personuppgifter/

Personuppgiftsansvarig

Avesta vuxenutbildning
vi@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Betygskopior

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa