Checklista för prövning av barns bästa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avesta kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter. Det är allas ansvar, såväl tjänstemän som politiker att alltid beakta frågorna i checklistan inför ett beslut som på något sätt berör barn och ungdomar.

Checklistan är till för att:

  • Fungera som tankestöd och arbetsmaterial i varje förvaltning, styrelse och bolag.
  • Införliva barnperspektivet i kommunens samtliga verksamheter.

Frågorna nedan ska ställas innan beslut fattas i ett ärende. Om svaren är negativa ur barn och ungdomars perspektiv kan det vara relevant att göra en djupare prövning av barn bästa. Redovisning av överväganden, till exempel andra intressen som vägs mot barnens, ska redovisas i beslutsunderlaget.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa