Orosanmälan vuxen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Orosanmälan Vuxen

Här kan du som är orolig över en vuxen person lämna en orosanmälan till socialtjänsten. Oron kan exempelvis handla om att personen dricker för mycket alkohol, brukar narkotika eller har ett okontrollerat spelande om pengar.

Denna e-tjänst är öppen dygnet runt men kontrolleras vardagar under kontorstid.

Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Observera att du inte kan lämna en anonym orosanmälan i denna e-tjänst. Vill du göra en anonym anmälan är du välkommen att ringa socialtjänstens reception på telefonnummer 0226-64 53 44.

Vad händer sedan?

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Socialtjänsten och rådgöra.

Telefonnummer 0226-64 53 44 (socialtjänstens reception) eller 0226-64 50 00 (Avesta Servicecenter) och be att få prata med mottagning Vuxenenheten.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta göras specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR

Orosanmälan Vuxen

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för handläggare på socialtjänsten ska kunna utreda personens behov av stöd.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

Dina uppgifter i E-tjänsten tas bort när ditt ärende är behandlat. Din anmälan finns i socialtjänstens datasystem/arkiv i 5 år efter avslutad kontakt med personen du har oro för.

Mottagare av personuppgifter

Personen som anmälan gäller har rätt att begära ut orosanmälan i sin helhet. I övrigt lämnas uppgifterna inte ut till utomstående part.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du önskar använda dig av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du skicka e-post till dso@qbase.se.  Du kan även ringa Avesta Servicecenter på telefonnummer 0226-64 50 00 och fråga efter Dataskyddsombudet. 

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsstyrelsen
omsorg@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa