Logga in med e-legitimation

Använd din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänster och följa ärenden via Mina sidor. E-legitimation, t ex BankID eller Mobilt BankID, används för att kommunen ska vara säker på vem det är som använt e-tjänsten samt att rätt person får tillgång till rätt ärenden via Mina sidor. Din e-legitimation använder du även vid kontakt med andra myndigheter, såsom Skatteverket och Försäkringskassan.

 

Logga in med personalkonto

Logga in som handläggare med ditt personalkonto i kommunen. Används också när du ska använda interna e-tjänster i jobbet. För privata ärenden, exempelvis söka skolskjuts för ditt barn, loggar du in med e-legitimation.